TOPLINSKA PROVODLJIVOST

TEHNIČKI NAZIVI
Toplinska provodljivost () ili Lambda vrijednost se izražavaju u W/mK, i to je

prelazak toplinske energije, iskazan u W/m² za temperaturni stupanj od 1K po metru debljine (zida).

Što je manja vrijednost, izolacija je bolja.

Termalni otpor (R) izražen u m²K/W je mjera otpora prijelazu topline na zadanu debljinu. t.
R = t/

Što je veća R vrijednost, bolja je izolacija.

U-vrijednost (ili K-vrijednost) iskazana u W/m²K je koeficijent prelaska topline i recipročna je toplinskom otporu R, tako da je: U = 1/R

To je količina energije koja prolazi kroz materijal ili strukturu u vremenu od 1 sata, iskazana u Watt-ima po m2 za razliku temperature od 1 C (=1 Kelvin) između dvije površine.

Dakle, što je manja U-vrijednost, izolacija je bolja.

U-vrijednost nekog sistema ili strukture je recipročna ukupnoj vrijednosti toplinskog otpora svakog dijela strukture ponaosob:
npr.: U = 1/R1 + R2 + R3 ... itd.

ZAPAMTITE: kako je R = t () a U = 1/R

U = 1/t/( l ) gdje je = 1 X ( l )

so

U = ( )/t prema tome kada je t = 1 metar, U = vrijednost.

Molimo, probajte naš kalkulator U-vrijednosti