BETON

  1. Da li je potreban poseban beton?
  2. Kako se beton lijeva i zahtijeva li vibriranje?
  3. Koliko izlijevanja betona je potrebno po jednom katu?
Da li je potreban poseban beton?
Upotrebljava se jednostavni, određeni pumpani beton marke 25, s maksimalim agregatom od 10 mm (1 cm) i ''slump'' faktorom od 70-120 mm. Tražite od vašeg dobavljača betona uzorak kvalitete.
Kako se beton lijeva i zahtijeva li vibriranje?
Pumpani beton se sipa u STYSTO elemente (šalung) pumpom, a on se unutar njega razilazi gravitacijom. Beton iz pumpe ulijevan na ispravan način će se sam razliti i zapuniti unutar STYSTO elemenata, bez potrebe za mehaničkim vibriranjem, premda ćete možda morati dlanom ruke potapšati na dijelovima gdje je armaturno željezo gusto postavljeno, kao što zna biti kod betonskih ploča (deka).
Koliko izlijevanja betona je potrebno po jednom katu?
Broj lijevanja ovisi o nekim faktorima, kao i o mogućnostima. U principu, visina kata se može izliti odjednom. Skinite (downloadajte) naš Lantac dokument u kojem ćete naći sve potrebne informacije što se toga tiče.