ELEMENT OD 5 CM DUŽINE

Graditelj osobnih ili luksuznih kuća ne može biti ograničen elementima za gradnju ako su mu na raspolaganju samo oni dužine 1 metar.

Mi ne znamo niti za jedan nacrt za kuću, a koji u izgradnji zahtijeva elemente za nadogradnju koji su manji od 5 cm (a koji su u standardnoj ispruci).

Za bilo koje nadogradnje, nadomještanja ili ''pripasivanja'', STYROSTONE možete zbog svoje strukture prilagoditi čak do 2.5 cm.

Ako vam originalni nacrti nisu usklađeni, ne podudaraju se s situacijom, vaš arhitekt je najvjerovatnije koristio CAD program, tako da su sve izmjene lako rješive jednostavnom intervencijom, a koja ne zahtijeva gotovo nikakav trošak.

Svaki STYROSTONE element je linijski izvaljan u intervalima od 5 cm da bi radnicima na terenu omogućili rezanje blokova na dužinu koju žele.

Kuća ili objekat dizajniran na osnovu standardnog elementa širine 25 i 35 cm zahtijeva manje rezanja, stoga i manje rada na gradilištu, omogućavajući postizanje veće brzine gradnje a onemogućavajući nastajanje praznog hoda ili zastoja.

STYRO STONE elementi sa EPS-spojnicama se mogu spajati (biti pomaknuti) svakih 25 cm na svaku spojnicu, koristeći završni dio 9001 .

Za pregrađivanje-namještanje u STYROSTONE elementima po 5 cm, koristi se završetak 9002.

STYRO STONE elementi s spojnicama od posebne plastike uvijek koriste završni element 9002 , bez obzira na tip korištenog elementa.
Pravilo:
Svaka dimenzija djeljiva sa 25 cm štedi vrijeme i rad na gradilištu.

Svaka dimenzija djeljiva sa 5 povećava vrijeme i rad na radnom mjestu.

Svaka dimenzija koja nije djeljiva na elemente dužine 25 ili 5 cm znatno povećava vrijeme i rad na gradilištu.